Oppdrett en minidachs med en standard - er det tilrådelig?

SweetDachshunds.com

Dachshunder har to typer anerkjent av AKC, så lurer på om du kan avle en minidachshund med en standard er et første skritt i å fremme rasen.

Kan du avle opp en minidachs med en standard?

Stort sett ser det ut til at størrelsen er referert som beskriver en standard dachshund og en mini.

Forskjeller mellom standard- og minidachshunder

Mini-doxier har en høyde på 5 til 6 tommer til manken, mens standarden har 8 til 9 tommer.

Helseforskjeller

Miniatyrdachser er kjent for å leve lenger enn en standard.

Oppdrett Dachshundrasen

Hver av de to typene doxier kan avle med hverandre og produsere en av disse typene.

Husk at hvis du ønsker en bestemt type dachshund, vil blanding av dem gi mer uventede resultater. 

Dachshund-parring kan produsere begge størrelsesvariasjoner uansett hvilke to variasjoner som er involvert.

Forbereder for dachshundgraviditet

Uavhengig av enten standard- eller minidachs, er graviditet noe som må vurderes nøye.

Det er noen viktige ting å vurdere før en dachshunds graviditet. 

Les flere artikler om dachshunder på: