Intressanta fakta om taxars graviditet

SweetDachshunds.com

Som, hur länge är taxar dräktiga och vilka är de 7 stadierna av graviditeten? Vilka är de viktigaste tecknen att hålla reda på?

Hur många valpar brukar taxar ha?

Som en ganska liten ras kommer taxar vanligtvis att ha någonstans mellan 1 och 6 valpar per dräktighet.

Hur vet jag om min tax är dräktig?

Du kan ibland se om din hund är dräktig redan under den första veckan av graviditeten.

Hur många månader är en hund gravid?

Drygt två månader. Den exakta graviditetsperioden är någonstans mellan 61 och 65 dagar i genomsnitt.

I sällsynta fall kan den vara så kort som 53 dagar eller så lång som 71 dagar.

Så, hur länge är taxar dräktiga? Ungefär två månader. Om din hund är frisk ska allt gå utan problem.

Läs fler artiklar om taxar på: